Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Leden

Een grote groep actieve leden in een klein dorp!

Een grote betrokkenheid brengt de carnaval in Hegelsom tot leven.

Carnavalsvereniging D'n Tuutekop kent een relatief hoog aantal leden (in verhouding tot de grootte van het dorp). Enerzijds doordat vele carnavallisten zich als lid hebben laten inschrijven, anderzijds wordt dit ook veroorzaakt door het feit dat vrijwel alle Oud-Prinsen en Oud-Vorsten lid van onze vereniging zijn en blijven. Verder werd in het seizoen 1999 - 2000 het begrip Jeugdlid geïntroduceerd. Jeugdleden zijn de leden van de Dansmarietjes en de Dansgroep. Zijn geen kiesgerechtigd lid van onze vereniging.

Op dit moment kent D'n Tuutekop een ledenaantal van 163 personen, waarvan 44 jeugdleden (40 leden dansgarde en 4 dansmarietjes) en 1 erelid (telling 19 oktober 2016). Zondermeer kan gesteld worden dat D'n Tuutekop zeer tevreden mag zijn met dit ledenaantal. Het geeft aan dat de betrokkenheid van de Hegelsomse bevolking bij de organisatie van het carnavalsgebeuren zeer zeker aanwezig is. Alle leden worden betrokken bij één of enkele activiteiten die door D'n Tuutekop worden georganiseerd. Velen handen maken licht werk en Carnavalsvereniging D'n Tuutekop staat daarom ook altijd open voor mensen die een bijdrage willen leveren aan het carnavalsgebeuren in Hegelsom. Eenieder die wil meewerken aan het schitterende dorpsfeest bekend als het 'Carnaval in 't Tuuteriek' is welkom.

Zoeken

Menu

Binnenkort...

19 december 2018
Bestuursvergadering
12 januari 2019
Prinsenbal / uitkomen Boerenbruidspaar
16 januari 2019
Ledenvergadering
19 januari 2019
Voorverkoop seniorenmiddag
20 januari 2019
Jeugdprinsenbal
24 januari 2019
Bestuursvergadering
26 januari 2019
Voorverkoop zittingsavonden
27 januari 2019
Prinsenreceptie
3 februari 2019
Receptie Jeugdprins / Uitkomen Jeugdboerenbruidspaar
16 februari 2019
Seniorenmiddag