Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Seizoen 1979-1980

Ledenaantal: 56 personen.
Plaatopname: Na 6 jaren werd weer een plaat opgenomen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de vaste zangers, een afvaardiging van Egelsheim en van de Loeketaler Muzikanten. Het werd een groot succes.
Liedjesavond: Ondanks het vroege tijdstip van deze avond kende deze een zeer grote publieke belangstelling. De 8 ingezonden liedjes werden met veel passie en inzet gezongen door het huiskwartet. Het was een prachtige avond waarbij het liedje "Same viere" van Paul Buijssen met de hoogste eer ging strijken.
Prinsenbal: Daar de heersende prins Graad I bij een medische keuring door de mand viel en derhalve op een zijspoor werd gezet, zocht Moeder de Kloek naar een opvolger in een zogenaamde Tuuten opvang. Uiteindelijk werd Jan d'n Derde (onder aanwezigheid van prinses Els) gekozen als nieuwe heerser over het Tuuteriek.
Receptie/uitkomen boerenbruidspaar: De receptie werd wederom druk bezocht. Adjudanten van de prins waren Graad Tillemans en Piet Linders. Er moesten vele handen worden gedrukt. Daarna kwam uit een reusachtig bijennest het nieuwe boerenbruidspaar te voorschijn in de personen van Jan en Leen Craenmehr.
Zittingsavonden: Daar in de voorgaande jaren vele mensen niet aan kaartjes konden komen en teleurgesteld moesten worden, werden in dit jaar drie avonden georganiseerd. De gok bleek de moeite waard. Alle avonden waren compleet uitverkocht.
Boerenbruiloft: Veel ouders met kinderen bezochten dit spektakel waarbij Jan en Leen Craenmehr in d'n onecht werden verbonden. De Bambino's zorgden voor een geweldig stuk muziek en de gezelligheid steeg ten top.
Optocht: Een geslaagd gebeuren elk jaar, waar men eigenlijk ten onrechte niet lang bij stil staat, als men bedenkt hoeveel tijd en inspanning in de creaties wordt gestopt. Al met al een prachtige stoet. En aansluitend was er een geweldige liedjesmiddag.

Zoeken

Menu