Carnavalsvereniging d'n Tuutekop

opgericht 18 januari 1963

Orde van Verdienste 2018 gaat naar Chris van Rens


2018verguldeordevanverdiensteTuute en Tuutinne,

Enkele joare geleeje zien weej aas Carnavalsveriëniging d’n Tuutekop begos met ut oetreike ván een neeje onderscheiding, die de naam drugt “De Vergulde Orde ván Verdinste”.

Ut Bestuur ván de Carnavalsveriëniging heat besloate um joarliks iemes te onderscheije met dees neeje orde, aas bliek vaan dank vur ut feit dát deze persoën zich op een bijzondere manier heat ingezet vur d’n Heagelsum in ut algemein of vur een veriëniging in ut biezonder. Weej hoape natuurlijk daat deze persoën dit gebaar zal waardiëre, al mot ik dr wal beej zegge daat we d’r genne officiële gebeurtenis vaan wille make met stasie foto’s en enne groëte poppekast. Nea, gewoën carnavallistisch gezeen en toch good bedoeld aas bliek vaan waardiering vur aal ut pro-deo werk vaan iemes.

En, Tuute en Tuutinne, dit joar hebbe weej wer enne kandidaat gevonge die dees onderscheiding zal kriege oetgereikt vaan ozze Preens. Want de persoën, die ut bestuur vaan de carnavalsveriëniging dit joar heat oetgekoaze, is in os midde. En um de spanning nog waat verder op te voere, wil ik iërst enkele bijzonderhede neume):

Ten iërste: Het is un heej.

Ten twedde: Heej is geboare en getoage in d’n Haegelsum.

Ten derde: Heej is kaderlid en bestuurslid gewest beej Jong Nederland

Ten verde: Heej is un ald prins van C.V. D’n Tuutekop.

Ten viefde: Heej is ald Jeugdvorst

Ten zesde: Heej het joarelang als ceremoniemeister op diverse receptie gefungeerd

Ten zuvvende: Heej is mede-schriever gewest aan mierdere teksten van o.a. De Hangmedalies

Ten achtste: Heej is werkzaam in ut zekenhoes en het doar joaren in de OR gezeten

Ten naegende: Heej het joare beej diverse gelegenheden de clown oetgehangen

Ten tiende: Heej is al joare veurzitter van de afdeling Jeugdvoetbal

Ten elfde en ten laatste, heej is de langstzittende heilige van Hegelsum

Tuute en tuutinne,

Ongetwiefeld bin ik nog veule verdiensten vergeate, maar inmiddels zulle jullie ut wal begrepe hebben, ik heb ut natuurlijk oaver niemand minder daan Chris van Rens. Chris, mog ik ow vroage um onder begeleiding vaan enne buuttemars met de dansmarietjes noa boave te kome en dees onderscheiding in ontvangst te neme?

Chris, vaan haarte proficiat!

Zoeken

Menu

Binnenkort...

19 december 2018
Bestuursvergadering
12 januari 2019
Prinsenbal / uitkomen Boerenbruidspaar
16 januari 2019
Ledenvergadering
19 januari 2019
Voorverkoop seniorenmiddag
20 januari 2019
Jeugdprinsenbal
24 januari 2019
Bestuursvergadering
26 januari 2019
Voorverkoop zittingsavonden
27 januari 2019
Prinsenreceptie
3 februari 2019
Receptie Jeugdprins / Uitkomen Jeugdboerenbruidspaar
16 februari 2019
Seniorenmiddag